AECO-BALLUFF-Cảm biến điên dung-Capacitive Sensors (Chuyên cung cấp về thiết bị cảm biến công nghiệp)

1410
6657

* Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện dung.
Tụ điện gồm 2 bản cực và chất điện môi ở giữa, khoảng cách giữa 2 điện cực ảnh hưởng đến khả năng tích trữ điện tích của một tụ điện (điện dung là một đại lượng đặc trưng cho khả năng tích trữ điện tích của một tụ điện)
– Nguyên tắc hoạt động của cảm biến tiệm cận điện dung dựa trên sự thay đổi điện dung khi vật thể xuất hiện trong vùng điện trường, từ sự thay đổi này trạng thái On hay Off của tín hiệu ngõ ra được xác định.
– Một bản cực là thành phần của cảm biến, đối tượng cần phát hiện là bản cực còn lại.
– Mối quan hệ giữa biên độ sóng dao động và vị trí đối tượng ở cảm biến tiệm cận điện dung trái ngược so với cảm biến tiệm cận điện cảm.
– Cảm biến tiệm cận điện dung có thể phát hiện bất cứ loại đối tượng nào có hằng số điện môi lớn hơn không khí, vật liệu nào có hằng số điện môi càng cao thì càng dễ được cảm biến phát hiện, ví dụ nước và không khí, cảm biến tiệm cận điện dung rất dễ phát hiện ra nước (vì hằng số điện môi của nước = 80, còn không khí = 1).
– Đối với các chất kim loại khác nhau, khả năng phát hiện của cảm biến là không đổi, còn các chất khác thì phạm vi phát hiện của cảm biến là khác nhau tuỳ theo từng chất.
Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184 Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.
AECO SC30M-A20 NO/NC K
AECO SC30M-AE25 NO/NC K
AECO SC30M-C20 NPN NO+NC K
AECO SC30M-C20 PNP NO+NC K
AECO SC30M-CE25 NPN NO+NC K
AECO SC30M-CE25 PNP NO+NC K
AECO SC30P-AE25 NO/NC K
AECO SC30P-CE25 NPN NO+NC K
AECO SC30P-CE25 PNP NO+NC K
AECO SC30P-RE25
AECO SC30P-RE25 LC10
AECO SC30P-RE25 LC5
AECO SC30SM-A20 NO/NC
AECO SC30SM-A20 NO/NC H
AECO SC30SM-A20 NO/NC LC10
AECO SC30SM-A20 NO/NC LC5
AECO SC30SM-AE25 NO/NC
AECO SC30SM-AE25 NO/NC H
AECO SC30SM-AE25 NO/NC LC10
AECO SC30SM-AE25 NO/NC LC5
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC H
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC H
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC H
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC H
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC5
AECO SC30SP-A20 NO/NC
AECO SC30SP-A20 NO/NC H
BALLUFF BCS M08EG-NSC30G-S49G
BALLUFF BCS M08EG1-NOC15C-S49G
BALLUFF BCS M08EG-NOC30G-S49G
BALLUFF BCS M08EG1-POC15C-S49G
BALLUFF BCS M08EG-POC30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E1-PSM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-POM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NSM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NOM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E2-PSM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-POM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NSM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NOM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-POM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NSM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NOM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E2-PSM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-POM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NSM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NOM30G-S49G
BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00,2-GS49
BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02
BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G
BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G
BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02
BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02
BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02
BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C-EP02
BALLUFF BCS D22V4M1-PSC10C-EV02
BALLUFF BCS 012-NO-1-Y-02
BALLUFF BCS 010-NOB-1-L-PU-02
BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00 ,2-GS49
BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02
BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G
BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G
BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02
BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02
BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02
BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C EP02
BALLUFF BCS D22V4M1 PSC10C-EV02
BALLUFF BCS 012 – NO-1-Y-02 BCS 010 NOB-1-L-PU-02
Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên  tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184

Comments are closed.