Thiết bị phân tích khí Eurotron RASI 800 – RASI 800 MCERTS Engine Test Kit – Eurotron Việt Nam

19037
125437
INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa trong công nghiệp. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

RASI 800 MCERTS Emissions & Combustion Analyser

The RASI 800 portable Emissions and Combustions analyser meets the MCERTS performance standards for Portable Emissions Monitoring Systems.

  • Up to 8 Gases Simultaneously
  • MCERTS certificate Sira MC130233/01
  • Measure 02,CO,NO,NO2, SO2 and H2S with special selected electrochemical cells
  • True NOx (NO+NO2) and Low NOx
  • NDIR Infared bench for CO2%, HC and High CO %
  • Flow Gas Velocity and Mass Emissions Calculation
  • Built-in Thermoelectric Gas Cooler with automatic condensate removal
  • RCU wireless control unit for remote operation of the analyser
  • Automatic long term monitoring with data logging
  • Wide choice of heated or unheated industrial sampling probes
Model khác:
P100 High Accuracy Digital Pressure Gauge Eurotron Việt Nam
P11Ex Digital Pressure Gauge-Intrinsically safe Máy phân tích khí Eurotron
P125 Digital Pressure Test Gauge Pressure Ranges Máy đo khí Eurotron
PGS-1000 Handheld Hydraulic Test Pump  Eurotron Việt Nam
PGS-1V Vacuum Calibration Hand Pump  Máy phân tích khí Eurotron
PGS-40 Calibration Hand Pump Máy đo khí Eurotron
PGS-60 High Pressure Pneumatic Hand Pump  Eurotron Việt Nam
PGS-7 Low Pressure Pneumatic Hand Pump  Máy phân tích khí Eurotron
PGS-700 Hydraulic Hand Pump Máy đo khí Eurotron
PCP-1000-EB-VP hydraulic Pressure Comparator Eurotron Việt Nam
PCP-1200-EB-VP hydraulic Pressure Comparator Máy phân tích khí Eurotron
PCP-1600-EB-VP hydraulic Pressure Comparator Máy đo khí Eurotron
PCP-2000B hydraulic Pressure Comparator Eurotron Việt Nam
PCP-700B hydraulic Pressure Comparator Máy phân tích khí Eurotron
DPI 612 Flex – Pressure Calibrators Máy đo khí Eurotron
DPI620 Genii – Multifunction Process Calibrator Eurotron Việt Nam
Druck DPI 611 – Pressure Calibrator Máy phân tích khí Eurotron
Druck DPI610/615 – Intrinsically safe ( ATEX) pressure calibrators Máy đo khí Eurotron
RASI 700 Bio Portable Biogas Analyser Eurotron Việt Nam
SWG100 BioCompact Fixed Biogas Analyser  Máy phân tích khí Eurotron
SWG100 BIOEX – Biogas Analyser ATEX certified Máy đo khí Eurotron
SWG100 Biogas Fixed Site Gas Analyser Eurotron Việt Nam
DPI620 Genii – Multifunction Process Calibrator Máy phân tích khí Eurotron
RASI 700 Handheld Emissions & Combustion Gas Analyser Máy đo khí Eurotron
RASI 800 MCERTS Emissions & Combustion Analyser Eurotron Việt Nam
RASI 800 MCERTS Engine Exhaust Analyser  Máy phân tích khí Eurotron
RASI 901 Portable Emissions & Combustion Analyser Máy đo khí Eurotron
RASI901-MK Maritime Emissions Analysers Eurotron Việt Nam
RASI 200 Flue Gas Analyser Máy phân tích khí Eurotron
RASI 300 Flue Gas Analyser Máy đo khí Eurotron
RASI 300C Flue Gas Analyser Eurotron Việt Nam
RASI 700CA Industrial Flue Gas Analyser Máy phân tích khí Eurotron
ETB Easy Tempertaure Calibrators Máy đo khí Eurotron
Field Temperature Calibrators Eurotron Việt Nam
Marine Temperature Calibrators Máy phân tích khí Eurotron
Portable Liquid Baths Máy đo khí Eurotron
PTB Dry block temperature calibrators Eurotron Việt Nam
Hãng Eurotron chuyên cung cấp các loại thiết bị đo và phân tích các loại khí như 02,CO,NO,NO2, SO2, H2S…
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn  |  Mail: info@ino.com.vn
INO Sales: 0869421303 | INO Admin: 028 73000184  |  Hotline: 0947 200 184
Website: http://www.ino.com.vn

Comments are closed.