American Reliance LPL Series – Air-Cooled Electronic Loads

209
996
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

AMREL's PLA Series of Air-Cooled Electronic Loads are designed for virtually all types of DC electronic Testing where either a static or dynamic loading is required. This load is the 1st of its kind to come in a 1U-High Form Factor. It features 5 operating modes: Constant Current, Constant Voltage, Constant Resistance andConstant Power). Dynamic load profiling is achieved via it built-in pulse generator for transient, pulsing or toggling operations. Interfaces available include GPIB(SCPI), RS232, Ethernet, and USB. Power levels range from 6KW to 100KW+.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 02873000184 | American Reliance LPL Series – Air-Cooled Electronic Loads.

Comments are closed.